مشاوره نوجوان

جلسات مشاوره نوجوان

وقتی در جلسه مشاوره نوجوان شرکت می‌کنید، این کارها برای شما انجام میشه تا به شما و نوجوانتون برای گذار از این دوره کمک بشه: هم با شما و هم با نوجوان شما صحبت میشه تا درک واضح و متعادلی از شرایط پیدا کنین. موانع رفاه را روشن کرده و از شما خواسته میشه تا جایی که می‌تونید اونها را برطرف کنین. اهداف قابل دستیابی رو تعیین میکنین که هم شما و هم نوجوان خودتون انگیزه رسیدن به اونها رو دارین. این اهداف می‌تونن آرامش بیشتر در خانه، امکان بیرون رفتن با دوستان و تمرین ارتباط صادقانه باشن. به شما و نوجوان شما کمک میشه درک مشترکی به دست بیارین از اون چیزی که بهش می‌گیم، تأمین نیازهای تمامی افراد خانواده. راه‌هایی برای حمایت از نوجوان شما بهتون پیشنهاد میشه. 

Grapefruit slice atop a pile of other slices