مشاوره طلاق غیرحضوری

فواید مشاوره طلاقدر جلسات مشاوره طلاق حضوری:
معمولاً زوج ها نمی توانند ناراحتی خود را بروز دهند.
ملزم به صرف زمان و هزینه گزاف می باشد.
برخی از افراد آشنایی لازم با مراکز مشاوره طلاق را ندارند.
افراد به هنگام طلاق و جدایی ، حال و روز خوبی ندارند. قطعا علاقه و رغبتی برای استفاده از جلسات مشاوره طلاق حضوری ندارند.
اکثر افراد دسترسی مناسبی به مراکز مشاوره طلاق ندارند و مشکلاتشان حل نشده باقی می ماند. همچنین در بسیاری از شهرها و روستاها دیده می شود که اصلا مراکز مشاوره طلاق وجود ندارد.