مشاوره طلاق تلفنی 24 ساعته

مشاوره تلفنی طلاق

اگر به هر دلیل، مشاوره ی حضوری برای زوجین ممکن نباشد، آن ها می توانند از مشاوره تلفنی طلاق بهره ببرند. در مشاوره تلفنی علاوه بر این که هزینه ها به صرفه تر است، زوجین می توانند بدون خجالت، رودربایستی و خود سانسوری مشکلات خود را بیان کنند و از راهنمایی های مشاور خود بهره بگیرند. در ضمن زمان های بیشتری می توانند به مشاور دسترسی داشته باشند.