مشاوره دوستی دختر و پسر

نحوه برگزاری جلساتجلسات مشاوره رابطه دختر و پسر می‌تواند به دو صورت انفرادی و یا مشترک برگزار شود.
این مسئله تا حد زیادی به رویکرد خود درمانگر مربوط می‌شود. مدت جلسات انفرادی معمولا 45 دقیقه و زمان جلسات مشترک 90 دقیقه خواهد بود.
همچنین تعداد جلسات مورد نیاز بستگی به ارزیابی روانشناس از مشکلات موجود دارد.
برخی افراد که برای موضوعاتی ساده مراجعه می‌کنند ممکن است دریافت 2 یا 3 جلسه مهارت آموزی برای آن‌ها کافی باشد اما برخی دیگر به تعداد جلسات بیشتری برای حل مشکلات و اختلافات نیاز دارند.