مشاوره خانواده تلفنی

مشاور خانواده تلفنی چه مزایایی دارد؟

ما در جلسات مشاوره خانواده تلفنی یا مشاوره خانواده آنلاین یا حضوری، خانواده یک کل در نظر گرفته می شود.

 در واقع می توان خانواده را مانند یک سیستم رایانه ای تصور کرد که هرکدام از اعضا نقشی حیاتی در عملکرد صحیح سیستم دارند.

 زمانی که مشکلات درونی یا بیرونی یکی از اعضا را تحت تاثیر قرار دهد، خانواده به عنوان یک کل نمی تواند سالم باقی بماند.

 بنابراین جلسات مشاوره خانواده تلفنی اهمیت بسیاری دارد.

 در واقع در این جلسات تک تک اعضا به صورت مستقل بررسی می شوند و مشکلات به صورت یک کل واحد در نظر گرفته می شود.

 مهم ترین مسئله ای که خانواده ها را با مشکل مواجه می کند، نداشتن مهارت ارتباط و درک یکدیگر است. 

عدم درک انتظارات و نیازهای اعضای مختلف خانواده مشکلات زندگی را پر رنگ تر کرده و چالش ها را گسترده تر می کند. این مشکل به خصوص در زوجینی که به تازگی ازدواج کردند یا خانواده هایی که فرزند نوجوان دارند بیشتر است.