/fa/?category مسائل مشاوره خانواده تلفنی

مسائل مشاوره خانواده تلفنی

مسائل مطرح شده در مشاوره خانواده تلفنی 
 جلسات مشاوره خانواده می‌توانند مباحث مختلفی را در بر بگیرند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد.  

اختلاف با همسر و تصمیم گیری برای طلاق

اختلاف بر سر تربیت فرزندان

درگیری با نوجوانان و مسائل مرتبط با دوره رشدی آن‌ها

اختلافات مالی و مسائل شغلی نظیر بازنشستگی-

حل اختلاف میان فرزندان از موضوعات مهم مشاوره خانواده تلفنی

...درگیری یکی از اعضا با مشکلات روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب و

وجود اختلاف نظرهای عقیدتی و ناتوانی برای سازگاری با یکدیگر

ناتوانی و عدم سازگاری با بروز تغییرات بزرگ در خانواده نظیر مرگ یا ابتلای یکی از اعضا به بیماری‌های مزمن

Grapefruit slice atop a pile of other slices