مزایای دوستی های آنلاین

مزایای دوستی های آنلاین

 امکانی که تکنولوژی برای افراد فراهم می‌آورد، آشنایی با انسان‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف و تجربیات تازه ایست که ممکن است به دلیل بعد مسافت، امکان ارتباط حضوری وجود نداشته باشد. برخی از مزایای دوستی‌های آنلاین به شرح زیر می‌باشد:

 

 1 - امکان پیدا کردن کسانی که علایق و نگاه به زندگی مشترکی با شما دارند و هدف از زندگی در نظر آنان به اهداف شما نزدیک است.

 

 2 - به دلیل وجود محدودیت‌های فرهنگی، امکان ارتباط و آشنایی نزدیک پیش از ازدواج وجود ندارد و افراد می‌توانند از این طریق شناختی نسبی از هم پیدا کنند. اما این ارتباط نباید طولانی شود.

 

 3 - امکان انتخاب بین تعداد زیادی از افراد که شبیه شما هستند وجود دارد. همچنین این امر موجب می شود افراد هوشمند با شناسایی روابط ناسالم به مراتب راحت تر از ارتباطات حقیقی بتوانند قطع رابطه نمایند.