لجبازی در زندگی زناشویی

لجبازی در زندگی زناشویی 

 

لجبازی یکی از ویژگی‌های انسانی است که هر فرد گاهی از آن استفاده می‌کند. فرد لجباز شبیه یک کودک رفتار می‌کند و به اصلاح "بچه می‌شود". به حرف خود اصرار ورزیده و بی دلیل به حرف کسی گوش نمی‌کند و کار خودش را انجام می‌دهد؛ گویی که هیچ چیز جلودارش نیست.

 بهترین برخورد با لجبازی همسر در زندگی زناشویی همسر شما نیز از لجبازی لذت نمی‌برد، پس بهتر است راهی پیدا کنید تا او یاد بگیرد از این روش برای رسیدن به خواسته‌هایش استفاده نکند.

 1. سکوت کنید بهترین و مورد پسندیده‌ترین رفتار، سکوت است؛ پس خودتان را کنترل کنید. زیرا اگر شما پرخاشگری کنید، لجبازی او بیشتر و بیشتر می‌شود. شما می‌توانید در زمانی دیگر به علل لجبازی او پی برده و آن‌ها را رفع کنید. مطمئنا سکوت شما موجب تغییر رفتار همسرتان نخواهد شد، اما می تواند از کشمکش و مشاجره های طولانی جلوگیری نماید.

 2. کمبود اعتماد به نفسش را درک کنید کمبود اعتماد به نفس و عدم خودباوری یکی از علل اصلی لجبازی در زندگی زناشویی است. معمولا افرادی دست به لجبازی می‌زنند که اعتماد به نفس کافی نداشته و با لجبازی به نوعی اقتدارشان را نشان می‌دهند. پس برای آرامش در زندگی و افزایش اعتماد به نفس همسر خود کمک کنید تا خود را بهتر بشناسد و باور کند.

 3. شما بی تقصیر نیستید لازم است بدانید همیشه همسرتان مقصر نیست؛ بلکه این رفتار اشتباه خودتان بوده که موجب لجبازی همسرتان شده است. خیلی وقت‌ها ممکن است به خاطر لحن اشتباه شما، همسرتان به لجبازی دست بزند.

 4. لجبازی با لجبازی فایده ندارد افراد لجباز با ناتوانی در کنترل هیجانات خود نمی توانند میان اتفاقات محیطی و احساسات درونی خود تعادل برقرار کنند و پذیرش آن برایشان دشوار است. به این ترتیب با لجبازی و فرافکنی سعی می کنند این ضعف خود را به دیگران تعمیم دهند و بقیه را مقصر معرفی کنند.فراموش نکنید که لجبازی در زندگی مشترک تنها به بدتر شدن رابطه زناشویی ختم می‌شود و با ایجاد تعارضات مختلف به هر دو شما صدمه وارد می‌کند.