فنون مذاکره در خانواده

فنون مذاکره در خانواده
برای این که بتوانید در کانون خانواده صلح و آرامش برقرار کنید، باید به شیوه های صحیح تعامل اجتماعی، با یکدیگر بر سر خواسته های خود مذاکره کرده و به توافقی بینابین برسید، که در این راستا می توانید به نکات زیر توجه کنید:

1-نگاه به مسئله از زاویه دیگران
این جایگزینی کمک می کند تا شما بتوانید از زاویه دید دیگران به موضوع نگاه کنید و قبل از بیان موضع خود، آنها رو هم درک کنید و به این موضوع فکر کنید، که بیان موضع درخواستی شما چه تاثیری می تواند، بر جمع و وضعیت دیگران داشته باشد. زیرا بی توجهی به این مسئله ممکن است دیگران را دچار سوء تفاهم کند. یا به حقوق دیگران لطمه بزند.

2-زمان و مکان مناسب
وقت شناسی یکی از مهارت های ارتباطی است، که به گرفتن نتیجه بهتر کمک می کند. با دادن حق انتخاب برای تعیین زمان به طرف مقابل، حس نیت و ملاحظه خود را نشان دهید. به هر حال کسانی که مخاطب این گفتگو هستند، ممکن است مشغله داشته باشند. برای مکان نیز می توانید به این فکر کنید، چه مکانی ممکن است بازدهی جلسه را افزایش دهد و آن را پیشنهاد دهید.
ضمن این که مکان گفتگو نباید جایی باشد، که تمرکز شما کم شود و یا تاثیر منفی روی بحث شما داشته باشد.

3- مهارت گفتگو
درایت شما در این جا یعنی این که ابتدا بتوانید نتایج و پیامد بحث را پیش بینی کنید و متناسب با آن آماده باشید و عمل کنید. دیگر این که بحثی را آغاز کنید، که شما یک سر داستان باشید و به شما ارتباط مستقیمی داشته باشد. سومین موردی که قبل از شروع مذاکره باید در نظر داشته باشید، درصد موفقیتتان درمذاکره و تاثیر گذار بودن این گفتگواست. اگر فکر می کنید نتیجه نمی دهد بیخودی خود را درگیر نکنید.
پس از شروع گفتگو برای نتیجه گرفتن سعی کنید، ضمن بیان نقطه نظرات خود، نکات مثبت نتیجه دلخواه خود اشاره کنید تا شانس موفقیت خود را افزایش دهید. انسان موجودی سودمندگرا است، که درازای دریافت سودی مادی یا معنوی می تواند، راحت تر به مذاکره پاسخ مثبت بدهد.
نظرات خود را به شیوه ای تحمیلی عنوان نکنید و سعی کنید پس زمینه خواسته شما، نوعی مشورت خواستن و تعامل دو طرفه سالم نشان داده شود. در ادامه برای درک بهتر مخاطب سعی کنید، یک نما از آنچه در ذهن شما است بدهید، تا آن ها از زاویه دید شما به موضوع نگاه کنند و بهتر صحبت شما را درک کنند.

4- شنونده بودن
یک گفت و گوی سالم و اصول منطقی طوری پیش می رود، که تمام شرکت کنندگاه بتوانند دیدگاه خود را بیان کنند و امیدوار باشند، که شنیده می شوند.
بنابراین سعی کنید ضمن صحبت در مورد خواستگاه خود،حرف های طرف مقابل را بشنوید. این کار باعث می شود، نقطه نظرات مخاطب هم در نظر گرفته شود.
ممکن است نگاه جدیدی به شما بدهد. به درک تازه ای برسید. صحبت کردن بدون توجه به نظر دیگران فقط باعث ایجاد احساسات منفی می شود و بحث را یک سویه و بی نتیجه جلو می برد. اما اهمیت دادن به نگاه جمعی دیدگاه های بهتری ایجاد می کند و به حل مشکلات کمک می کند.