فرزندپروری موفق

اصول فرزندپروری موفق در خانواده موفق

هر سبک از فرزندپروری بیانگر یک طرز تفکر در والدین است.

 تشخیص و انتخاب سبک مناسب با رفتارهای والدین می تواند در برقراری ارتباط بین والدین و کودکان و حتی والدین نسبت به همدیگر موثر باشد.

 والدین می توانند در این زمینه از روان شناس کودک و مشاوران کودک تلفنی آنلاین با تجربه و متخصص کمک و مشورت بگیرند.

 پدر و مادر اغلب تأثیر گذارترین فرد در زندگی کودکان خود هستند. 

حتی در بیشتر موارد فرزندان در دوره های نوجوانی و جوانی ممکن است در مورد مسائل اخلاقی و نگرانی های روزمره از والدین خود مشاوره بخواهند.

 رفتار و عقاید والدین می تواند بر فرزندان آنها تأثیر بگذارد. این موضوع بیشتر در سال های ابتدایی کودک اتفاق میفتد.