علل مرد سالاری

علل مرد سالاری چیست؟

 

 گسترده شدن تفکر مرد سالارانه، دلایل مختلفی دارد، اما عمده‌ترین آن حمایت زنان جامعه از این تفکر است. شاید این تفکر برای زنان محدودیت‌های عمده‌ای به بار بیاورد اما باعث عدم نیاز زنان به فعالیت‌های بیرون از منزل و درگیری در استرس‌ها و فشارها می‌شود.

 همین دلایل برای بسیاری از زنان، عامل حمایت مستقیم و غیر مستقیم از مرد سالاری است. برخی از علل دیگر شکل گیری مردسالاری عبارتند از:

 

 1 - تربیت خانوادگی

 با توجه به اهمیت خانواده در سوگیری گرایش های ذهنی افراد، ممکن است مرد در خانواده و فرهنگ مرد سالاری بزرگ شده باشد و جز این، راه دیگری برای زندگی بلد نباشد. هم پدر مردسالار هم مادر زن سالار می‌تواند به شکل الگوگیری از پدر یا انتقام از مادر، در زندگی فرد نمود پیدا کند.

 

 2 - اعتماد به نفس پایین

 بسیاری از مردان، به دلیل ضربه‌های روحی در طول زندگی، وقتی در جایگاه قدرت قرار می‌گیرند، از آن سواستفاده می‌کنند. لازم است در چنین شرایطی، توانایی‌های آن‌ها را برایشان شرح داده و سعی کنید اعتماد به نفس همسر و عزت نفس از دست رفته‌شان را برگردانید.

 

 3 - اثبات مرد بودن

 برخی از مردان برای اثبات مردانگی خود، به خشونت و ابراز قدرت بیش از حد روی می‌آورند. مردان باید بدانند مــرد بودن، اساسا ملاکی برای برتری نیست و راه‌های دیگری برای اثبات خود وجود دارد.