علل درخواست طلاق زنان

شایع ترین علل درخواست طلاق زنان

 

 برخی دیگر از مسائلی که باعث سوق یافتن بیشتر زنان به سمت طلاق می شود شامل موارد زیر است:

 1 - همسر نا اهل

 2 - ازدواج اجباری

 3 - تفاوت واقعیات زندگی با رویاها

 4 - عدم شناخت کافی از همسر به دلیل دلبستگی بیشتر زنان پیش از ازدواج

 5 - کمتر بودن توانایی سازگاری از علل درخواست طلاق زنان

 6 - خیانت در مردان

 7 - مشکلات اقتصادی (به دلیل وظیفه تامین نیازهای مالی خانواده توسط مرد)

 8 - دخالت اطرافیان در زندگی زناشوییبخصوص خانواده شوهر

 9 - پرخاشگری، بداخلاقی و خشونت خانگی

 10 - انواع اختلالات جنسی مردان و و ناتوانی در ارضای نیازهای جنسی و عاطفی زن