علائم تکانشگری در کودکان

فرزند شما ممکن است :

  1. حدس زدن، به جای وقت گذاشتن برای حل یک مشکل، نسنجیده جواب دادن به سوالات بدون منتظر ماندن برای پاسخ به سوال یا شنیدن کل سوال.
  2. دخالت در مکالمات یا بازیهای دیگران.
  3. قطع کردن صحبتهای دیگران، گفتن چیزهای اشتباه در زمان نامناسب
  4. قادر به کنترل احساساتی که باعث طغیان خشم یا عصبانیت می شود، نیستند.