علائم بی توجهی در کودکان

فرزند شما ممکن است:

  • در تمرکز کردن مشکل داشته باشند، قبل از اینکه یک کار کامل شود به راحتی حواسشان پرت یا حوصله آنها سر میرود
  • به نظر می رسد وقتی با او صحبت میکنیم گوش نمیدهد.
  • در به خاطر سپردن مطالب و پیروی از دستورالعملها مشکل دارند. به جزئیات توجه نمی کنند یا اشتباهاتی از سر بی دقتی انجام دهند.
  • در سازماندهی، برنامه ریزی برای کارهای آینده و به پایان رساندن پروژه ها مشکل دارند.
  • مکررا تکالیف، کتابها، اسباب ‌بازیها یا اشیا دیگر را گم می‌کنند یا در جای اشتباهی قرار میدهند.