- از رو به رو شدن با چیزهای جدید می‌ترسند.
 • _ تحریک پذیری بالایی دارند و اغلب گریه می‌"> - از رو به رو شدن با چیزهای جدید می‌ترسند.
 • _ تحریک پذیری بالایی دارند و اغلب گریه می‌" /> - از رو به رو شدن با چیزهای جدید می‌ترسند.
 • _ تحریک پذیری بالایی دارند و اغلب گریه می‌">

  علائم اضطراب اجتماعی در سنین پیش از دبستان

  1. - از رو به رو شدن با چیزهای جدید می‌ترسند.
  2. _ تحریک پذیری بالایی دارند و اغلب گریه می‌کنند و نق می‌زنند.
  3. _ اغلب به والدین خود می‌چسبند و نمی‌توانند به خوبی صحبت کنند.
  4. _ خجالتی یا کناره گیرند
  5. _ در وقت گذرانی و ملاقات کودکان دیگر و پیوستن به گروه‌ها مشکل دارند.