- تعداد دوستان محدود و کمی دارند.
 • _از موقعیت‌های اجتماعی که ممکن است مرکز توجه باشند "> - تعداد دوستان محدود و کمی دارند.
 • _از موقعیت‌های اجتماعی که ممکن است مرکز توجه باشند " /> - تعداد دوستان محدود و کمی دارند.
 • _از موقعیت‌های اجتماعی که ممکن است مرکز توجه باشند ">

  علائم اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان مدرسه ای

  • - تعداد دوستان محدود و کمی دارند.
  • _از موقعیت‌های اجتماعی که ممکن است مرکز توجه باشند دوری می‌کنند. مثل حرف زدن با تلفن، سوال پرسیدن یا جواب دادن در کلاس.
  • _نشانه‌های جسمی مثل سرگیجه، دلدرد، تهوع و لرزش در موقعیت‌های اجتماعی.
  • _از حرف زدن با کودکان دیگر و بزرگسالان می‌ترسند.
  • _ از انجام فعالیت‌های فوق برنامه و گروهی مثل ورزش و موسیقی گریزان‌اند.
  • _ از رفتن به مهمانی و قضاوت شدن توسط دیگران می‌ترسند.
  • _خجالتی و مضطرب هستند.