_ساکت، منزوی، منفعل هستند و اغلب در انجام امور تردید دارند.
 • _ از تحقیر شدن ترس شدیدی "> _ساکت، منزوی، منفعل هستند و اغلب در انجام امور تردید دارند.
 • _ از تحقیر شدن ترس شدیدی " /> _ساکت، منزوی، منفعل هستند و اغلب در انجام امور تردید دارند.
 • _ از تحقیر شدن ترس شدیدی ">

  علائم اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان

  1. _ساکت، منزوی، منفعل هستند و اغلب در انجام امور تردید دارند.
  2. _ از تحقیر شدن ترس شدیدی دارند.
  3. _ اغلب دست به سینه و سر به زیر هستند.
  4. _ دوست ندارند به تلفن جواب بدهند.
  5. _ ممکن است عادت‌های عصبی مانند پیچاندن مو و یا تکان دادن مداوم دست و پا داشته‌باشند.
  6. _ اغلب عملکرد ضعیفی در درس‌ها دارند و هیچ‌گاه در کلاس داوطلب نمی‌شوند.
  7. _ هیچ‌گاه شروع کننده‌ی مکالمه نیستند و آرام و لرزان صحبت می‌کنند.