طلاق عاطفی در زوجین

دلایل سردی عاطفی در زوجین

 

 سردی عاطفی دلایل متعددی دارد که عبارتند از:

 

 1 - کم شدن دلبستگی و مهر بین زوجین به دلایلی از جمله نارضایتی ,عدم احساس امنیت ,عدم احساس خشنودی از زندگی مشترک و عدم وجود لذت کافی از روابط جنسی بین زوجین, عدم رضایت از وضع ظاهری و گاه اخلاقی همسر.

 

 2 - از بین رفتن اختیار و حق انتخاب و به چالش کشیده شدن هویت فردی که از آن جمله می توان کنترل گری و محدود کردن همسر بدون توافق و رضایت طرفین را نام برد. کنترل گری که گاه به علت ترس از دست دادن و ترس از خیانت اتفاق می‌افتد در بیشتر مواقع باعث چسبندگی به همسر شده و نتیجه معکوس را در پی خواهد داشت , همسر به واسطه گریز از کنترل و حفظ خودمختاری ، خود را دور کرده و در ابتدا با اعتراضات پی در پی به رفتار همسر کنترل گر و سپس کلیه احساسات و هیجانات مثبت و منفی خود نسبت به همسرش را سرکوب کرده و دچار سردی عاطفی نسبت به وی می‌شود.

 

 3 - از بین رفتن همدلی , صمیمیت و انجام کارهای مشترک بین زوجین باعث ایجاد فاصله بین همسران می‌گردد.

 

 4 - عدم ابراز احساسات و نیازها , خواسته ها و درونگرایی های مفرط نیز از عوامل پدیدآورنده سردی عاطفی در بین زوجین می باشد.

 

 5 - توهین, تحقیر, سرزنش و انتقادهای مداوم و مقایسه های مکرر نیز از جمله عوامل پدیدآورنده می‌باشند .

 

 6 - دوری از روابط دوستانه و خانوادگی و عدم ارتباط بهینه با خانواده همسر نیز از عوامل سردی روابط بین زوجین هستند.