طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق خلع و طلاق ثلاث

همان طور که گفتیم طلاق انواع مختلفی دارد و همه طلاق ها مدرن و توافقی نیستند. به عنوان مثال در طلاق خلع بی میلی نسبت به ادامه زندگی مشترک از جانب زن است و در این حالت زن باید هزینه ای را به مرد بپردازد تا بتواند از او جدا شود و طلاق ثلاث همان سه طلاقه یا وضعیتی است که همسران سه بار از همدیگر جدا می شوند و ممکن است باز قصد ازدواج داشته باشند.

هر کدام از این طلاق ها شرایط و مراحل قانونی منحصر به فردی دارند. 

مشاوره قبل طلاق اطلاعات مناسبی را در مورد این مراحل، در اختیار متقاضیان طلاق قرار می دهد.