طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست؟درخواست طلاق به سه حالت ممکن است اتفاق بیافتد. حالت اول همان درخواست مرد برای طلاق، حالت دوم درخواست زن برای طلاق و حالت سوم که ساده ترین حالت طلاق گرفت است، همان طلاق توافقی نام دارد.

اقدام برای طلاق توافقی بسیار ساده است تنها کافیست زوجین برای آخرین بار عدم تمایل خود جهت ادامه دادن زندگی مشترک را اعلام کنند. پس از آن انجام مراحل طلاق شروع خواهد شد.