ضرورت مشاوره قبل از ازدواج

آیا مشاوره قبل ازدواج ضرورت دارد ؟

 

 تصميم به ازدواج يکی از مهم‌ترين اتفاق‌هايی است که در زندگی هر کس اتفاق می افتد.

 از آنجايی که قصد ما از ازدواج‌ کردن تشکيل يک خانواده بوده و قرار است در زير سايه اين خانواده فرزندی به وجود بيايد و رشد کند، بايد در انتخاب فردی که قرار است با او تشکيل زندگی بدهيم، بسيار دقيق و نکته‌ سنجانه عمل کنيم؛ 

مثلا در يک مورد، خانمی بعد از چندين سال ازدواج به بنده مراجعه کرده بود و خواستار جدايی بود، به اين دليل که صاحب فرزندی شده بود که اين فرزند دچار نقص عقلی بود و اين مسئله را از پدر خود به ارث برده بود و خود اين خانم عنوان می کرد که در زمان آشنايی اش اين نقص را می دانسته و صرفا از روی علاقه با اين آقا ازدواج کرده است. ادامه مطلب