شوهر خسیس

با شوهر خسیس چه کنیم ؟ 

 

چگونه برای تامین هزینه های زندگی از او پول طلب کنیم ؟ چرا باید مدام بر سر مسائل مالی با او مشاجره کنیم ؟ این سوالات و صدها سوال مشابه دیگر در ذهن زنانی که شوهران خسیسی دارند، موج می زند. مطمئنا زندگی در کنار کسی که در مورد مسائل مالی خساست به خرج می دهد دشوار است.

 کسانی که به خسیس بودن متهم می شوند، خود را از این صفت مبری می دانند. آن ها اعتقاد دارند که مدیریت مالی آنان بیشتر از بقیه است و خساست خود را نوعی صرفه جویی وآینده نگری تعبیر می کنند. اما لازم است که خسیس بودن و خساست را از دیدگاه روانشناختی مورد بررسی قرار دهیم.

خساست نوعی تنگ نظری در نحوه خرج کردن و استفاده از منابع مالی در امور زندگی است. حتی فراتر از آن دیده می شود که فرد خسیس از لحاظ هیجانات و ابراز کردن احساسات نیز خسّت دارد. در واقع خسیس بودن یک نوع اختلال روانی و شخصیتی محسوب می شود. 

افراد خسیس نسبت به دیگران شک و بدبینی دارند. آنها همیشه در توهم این هستند که سایرین برای دارایی و ثروت آن ها نقشه کشیده اند و قصد به تاراج بردن اموال آن ها را دارند. از نزدیک شدن افراد به خودشان عصبانی و نگران می شوند. اگر کسی بخواهد با آن ها معاشرت کند، به چشم یک دشمن به او نگاه می کنند.

در بیشتر مواقع در بررسی روانشناسی افراد خسیس، نوعی اختلال افسردگی و وسواس فکری در این افراد مشهود است. افسردگی یک بیماری روانی بسیار وسیعی است که نمودهای ظاهری متفاوتی دارد. افسردگی می تواند ریشه بسیاری از اختلالات رفتاری باشد. 

همچنین وسواس فکری که مجموعه ای از فکرهای مزاحم و فشارهای عصبی است و فرد را دچار تنش های روانی کرده و منجر به رفتارهای غیر منطقی در او می شود. همچنین می تواند به رفتارهای وسواس گونه در خرج کردن پول و یا وسواس در ابراز بعضی رفتارهای نابهنجار باشد.

بسیاری از افراد خسیس در تنهایی و انزوا زندگی می کنند. شاید در نگاه اول چنین به نظر آید که آنان برای فرار کردن از هزینه های معاشرت با دوستان و اقوام تنهایی را ترجیح می دهند. اما تنها دلیل انزوای افراد خسیس این نیست. اصولا آن ها در برقراری روابط اجتماعی نیز دچار مشکل هستند. در افکار آن ها لبخند زدن هم هزینه دارد. به همین دلیل به مرور زمان دچار اشکال در ایجاد ارتباط با انسان ها می شوند.