شرایط مشاوره ازدواج

آیا مشاوره پیش از ازدواج را می توان یک طرفه انجام داد ؟

مطمئنا وقتی یکی از دوطرف رضایت به شرکت در جلسات نداشته باشد که البته علت آن از دید یک مشاور خیلی مهم است و حتما باید مورد بررسی قرار گیرد، روال مشاوره با آن دقتی که لازم است پیش نمی‌رود.

 با این حال برای شما می‌تواند همچنان مفید باشد، چون یاد می‌گیرید چطور شناخت مناسبی از خودتان و طرف مقابل‌تان به دست آورید، در انتخاب و تصمیم‌گیری به چه نکاتی بیشتر دقت کنید و مهارت‌های لازم برای کار کردن روی رابطه‌تان را بیاموزید. 

شما می­توانید ابتدا جلسات‌تان را به تنهایی شروع کنید، سپس با آموختن مهارت‌های لازم طرف مقابل را برای آمدن به جلسه مشاوره ترغیب کنید. 

ضمن اینکه معمولا وقتی یک طرف شروع به پیش رفتن با روال جلسات پیش از ازدواج می‌کند، طرف مقابل هم کم‌کم برای شرکت در جلسات راضی می‌شود.