شب ادراری کودکان

بی اختیاری ادرار یا شب ادراری کودک چیست ؟

 

در کودکان کمتر از 3 سال، عدم کنترل کامل مثانه طبیعی است. با بزرگتر شدن کودکان، آنها توانایی بیشتری برای کنترل مثانه خود پیدا می کنند. شب ادراری کودکان به زمانی گفته می شود که کودک به اندازه کافی بزرگ شده و کنترل مثانه خود را دارد.

شب ادراری می تواند در طول روز یا شب اتفاق بیفتد و می تواند یک وضعیت ناامید کننده باشد. اما مهم است که صبور باشید و به یاد داشته باشید که تقصیر فرزند شما نیست. کودک کنترلی بر شب ادراری ندارد. و راه های زیادی برای درمان آن و کمک به فرزندتان وجود دارد.

انواع شب ادراری کودکان

4 نوع شب ادراری وجود دارد. یک کودک ممکن است 1 یا چند نوع از این موارد را داشته باشد:

شب ادراری (شبانه). این به معنای خیس شدن در طول شب است. اغلب به آن شب ادراری می گویند. این شایع ترین نوع شب ادراری است.

شب ادراری روزانه (روزانه). این خیس شدن در طول روز است.

شب ادراری اولیه این زمانی اتفاق می افتد که کودک آموزش توالت را به طور کامل ندیده و تسلط نداشته باشد.

شب ادراری ثانویه این زمانی است که کودک یک دوره خشکی دارد، اما دوباره به دوره های خیس شدن برمی گردد.

شب ادراری یکی از مشکلات رایج کودکان و والدین است که توسط مشاوره کودک تلفنی و آنلاین قابل حل است.