سینه خیز نوزاد

سن شروع و پایان سینه خیز رفتن نوزاد 

 

به طور طبیعی بازتاب خزیدن نوزاد تا حدود 3 الی 4 ماهگی ادامه پیدا می‌کند. 

پس از آن بازتاب باید به جهت آماده شدن نوزاد برای خزیدن ارادی و چهار دست و پا رفتن، از بین رفته باشد.

 زمان شروع خزیدن و چهار دست و پا رفتن،طبق نظر مشار کودک بین کودکان فرق می‌کند. 

پس از ناپدید شدن بازتاب خزیدن به طور میانگین، حدود نه‌ماهگی خزیدن ارادی شروع شده و حدود 10ماهگی چهار دست و پا راه رفتن آغاز می‌شود.

 با این وجود که اکثر کودکان همین توالی را برای حرکت طی می‌کنند، اما ممکن است بعضی از آن‌ها یک یا دو مرحله را جهشی گذرانده و به یک‌باره راه بروند. با اطلاع از روند رشد کودک تا یک سالگی از سلامت او اطمینان حاصل کنید.