1000

سینه خیز نوزاد

عبارت "سینه خوزاد نوزاد" به طور عام به معنای چیزی است که به نوزاد کمک می‌کند تا بتواند به خوبی تغذیه شود و به‌طور مشخص به سینه مادر برای شیردهی متصل شود.
سینه‌خیز نوزاد در مشاوره خردسال به فعالیتی اشاره دارد که نوزادان به صورت طبیعی و ناخودآگاه انجام می‌دهند تا به سینه مادر یا شیرخوارگی با شیر مصنوعی متصل شوند و تغذیه کننده خود را مصرف کنند. این فعالیت شامل نوازش و ماساژ سینه، گزیدن و گرفتن سینه و شیر از طریق لبهای نوزاد است.

سینه‌خیز نوزاد یکی از نشانه‌های طبیعی و غریزی برای تغذیه است. برخی از دلایل ممکن برای سینه‌خیز نوزاد شامل تشنگی، گرسنگی، نیاز به تسکین، نیاز به ارتباط جسمی و عاطفی با مادر، نیاز به حمایت و امنیت و یا حتی ساده‌ترین نیاز برای تغذیه و اشباع است.
سینه‌خیز نوزاد در روانشناسی بالینی معمولاً در سنین اولیه پس از تولد بیشتر دیده می‌شود و با عبور از این دوره، نوزادان شروع به توسعه الگوهای تغذیه و خوراکی دیگر می‌کنند.
در صورتی که سینه‌خیز نوزاد در حالت بیش از حد متداول باشد و موجب اذیت شدن و ناراحتی برای نوزاد یا مادر شود، می‌توانید با متخصص مراجعه کرده و مشاوره و روانشناسی کودک دریافت کنید.