سوالات روانشناس خانواده

سوالات مهم مشاور خانوادهرفتار صحیح با پرخاشگری، عصبانیت، فحاشی و دروغ گویی همسرم چیست؟ و چگونه می‌توان به او کمک کرد؟
چگونه می‌توان احتمال خیانت همسر را کاهش داد؟
همسرم مرا درک نمی‌کند و بی تفاوت رفتار می‌کند.
چرا همسرم به من خیانت کرد در حالی که در زندگی برای او چیزی کم نگذاشتم
چگونه روابطم را با خانواده همسرم مدیریت کنم؟
همسرم بسیار به خانواده خودش بیشتر از من اهمیت می‌دهد.
با همسرم رابطه جنسی مناسبی نداریم.
چگونه با همسری که تحقیر می‌کند رفتار کنیم؟
مشاوره تلفنی خانواده سرای مشاور چقدر به مشکلات خانوادگی کمک می‌کند ؟
آیا رابطه صمیمی با دوستان و همکاران می تواند پیامد منفی بر زندگی مشترک داشته باشد؟
بیان نکردن انتظارات و نیازها در محیط خانواده چه تأثیری بر میزان رضایت از زندگی مشترک دارد؟
چند درصد زوج ها به مشاوره خانواده مراجعه می‌کنند؟
گذشت یک طرفه در موقعیت های مختلف چه تأثیری در فرد و زندگی مشترک دارد؟
اختلاف نظر در زمینه تربیت فرزندان را چگونه می‌توان حل کرد؟