زمینه های مشاوره کودک

مشاوره کودک آنلاین به چه کسانی کمک می کند؟

مشاوره کودک تلفنی می‌تواند در زمینه‌های زیر به افراد کمک کند:

 - کودکانی که از مهارت‌های زندگی و مهارت‌های اجتماعی به اندازه کافی برخوردار نیستند.

 - کودکانی که با مشکلات سوگ و فقدان والدین رو به رو هستند.

 - کودکانی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.

 - کودکانی که با مشکلات روحی نظیر افسردگی، استرس و کمبود اعتماد به نفس مواجه هستند.

 - کودکانی که به اختلالات دوران کودکی نظیر اختلالات رفتاری، اختلالات عصبی-رشدی و بیماری‌های ژنتیکی و کروموزومی مبتلا هستند.