زمان مراجعه به مشاوره کودک

آیا فرزندم به مشاوره کودک نیاز دارد؟

مشاوره کودک آنلاین، نوعی درمان است که بر کودکان خردسال و نوجوانان با یک یا چند بیماری روانی تمرکز دارد .

 همچنین به کودکانی که دچار تروما شده اند و یا در محیط خانه ناهنجار یا استرس زا زندگی می کنند ، کمک می کند .

 بسیاری از مسائلی که این کودکان با آن روبرو هستند ، از مسائلی که بزرگسالان در زندگی روزمره با آن ها روبرو هستند ، تقلید می کنند .

 برخی از این موضوعات رایج شامل اضطراب ، افسردگی و اندوه است . با این حال ، هدف مشاور کودک تلفنی، تجزیه مشکلات به بخش های قابل کنترل است ، بنابراین کودکان می توانند با آن ها بهتر کنار بیایند .