ریشه طلاق

ریشه طلاق چیست ؟

در بین صدها موردی که می تواند زمینه ساز طلاق شود به چندی از آنها اشاره شده است: 1 - خیانت زن به مرد و یا مرد به زن 2 - مشکلات جنسی و عدم رضایت از روابط زناشویی 3 - اینترنت و شبکه های اجتماعی 4 - اختلالات شخصیتی مانند سوءظن، بدبینی، توهم، خودشیفتگی، عدم سازگاری و … 5 - تفاوت های شخصیتی، فرهنگی و آموزشی