روش های فرزندپروری ناسالم

روش‌های فرزندپروری ناسالم چیست؟
طبیعتا همه روش‌های فرزندپروری به نفع کودک نیستند. در این جا بحثی مطرح می‌شود تحت عنوان “مراقبت بیش از حد” که می تواند کودکان را در سنین بزرگسالی ناتوان و عاجز کند و آنها را از توانایی مقابله با کمبودهای شدید محروم سازد.

یکی از سبک‌های “مراقبت بیش از حد” به نام “فرزندپروری هلیکوپتری” شناخته می‌شود، که در آن کودکان بیش از حد تحت نظارت قرار می گیرند. در این روش سعی می‌شود که از راه های آسیب زا دور نگه داشته شوند. بنابراین کودک در بزرگسالی در حل مشکلات توانمند نیست.

سب دیگری به نام “فرزندپروری به روش ماشین برف روبی” هم یکی دیگر از روش‌های فرزندپروری ناسالم است. در این روش نیز موانع احتمالی از مسیر کودک برداشته می شود. هر دوی این سبک‌ها می توانند بر استقلال فرد در آینده، سلامت روان و عزت نفس کودک تأثیر منفی بگذارد.

البته در این میان سبکی تحت عنوان “فرزند پروری خیلی ضعیف” نیز وجود دارد. تحقیقات نشان می دهد که عدم تعامل والدین اغلب منجر به پیامدهای رفتاری ضعیف در کودکان می شود.

این مشکل به نوبه ی خود می تواند به این دلیل باشد که جوانان را ترغیب می کند تا بیش از حد روی شریک خود حساب باز کنند. جالب اینجاست که، سبک‌های فرزند پروری بیش از حد خشن یا اقتدارگرا نیز می‌توانند تاثیرات منفی بسیاری داشته باشد. بنابراین داشتن تعادل بهترین راه‌حل است.

درنهایت باید بگوییم که والدین باید تلاش کنند که دوست داشتنی اما محکم باشند. در عین حال که به کودکان فرصت کافی می‌دهند تا منافع خود را توسعه دهد، باید به او کمک کنند تا استقلال را کشف کند و شکست را نیز تجربه کند.