رفع مشکلات خانوادگی

مشاوره به منظور رفع مشکلات خانوادگیقاعدتا در زندگی زناشویی یا ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر، ممکن است مشکلاتی وجود داشته. همچنین اگر مشکلی نیز وجود نداشته باشد می توان مدیریت بهتر را در دستور کار قرار داد.
این مورد یکی از راهکارهای مدیریت و دستیابی به عشق در زندگی مشترک است. مشاوره خانواده در قالب خدمات زیر قابل ارائه است که در صورت نیاز و تمایل می توانید از آنها بهره مند شوید:

1 - مشاوره خانواده به منظور همسرداری و تربیت فرزند
2 - حل اختلاف، خیانت همسر و مشاوره طلاق
3 - کنترل پرخاشگری، مهارتهای ارتباطی، اعتماد به نفس
4 - مهارتهای نه گفتن و ابراز وجود