رفتار مادر با دختر نوجوان

سال های نوجوانی هم برای مادران و هم برای دخترانشان می تواند سخت باشد.

 تربیت فرزند نوجوان با وجود فعل و انفعلات درونی فرزند، محیط بیرونی، دوستان، اقوام، نیازها، رابطه ها و عوامل بیرونی و محیطی، سخت و دشوار است. 

مغز نوجوان هجوم هورمون های تستوسترون و استروژن را تجربه می کند که نواحی پردازش عاطفی را دچار چالش می کند.

این فرآیند شیمیایی در مغز دختر نوجوان شما ممکن است او را مستعد مشاجره، عبوس شدن، غمگینی، عصبانیت یا تمایل به دوری از خانواده کند.

همچنین برای دختران نوجوان معمول است که به هویت خود و اینکه به چه چیزی تعلق دارند پی ببرند. این فرآیند انرژی و تمرکز زیادی را از آنها می گیرد و می تواند گاهی اوقات آنها را تحریک پذیر نشان دهد.

قابل درک است که این نشانه ها می تواند زمان سختی برای رابطه مادر و دختر باشد.

اما راهبرد های زیادی برای مقابله با این دوران وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که یک رابطه سالم و شاد تا بزرگسالی برای هر دو زن ادامه خواهد داشت.