راهکارهای مشاجرات نامزدی

دوره ی نامزدی ابتدای مسیر زندگی مشترک است در این دوره تعهد اولیه نسبت‌ به شریک زندگی شکل می‌گیرد و افراد نسبت‌ به آینده عمیق‌تر تفکر می‌کنند، اما چیزی که قضیه را کمی غم‌ انگیز می‌کند این است که تعارضات زیادی پیش خواهد آمد که دلایلی گاهاً طبیعی نیز به دنبال دارد.

طبیعی است که دختر و پسری که از دو خانواده متفاوت و دو فرهنگ متفاوت بیرون آمده‌اند و سعی می‌کنند با یکدیگر آشنا شوند، کمی درمورد اخلاق و شخصیت یکدیگر غافل‌گیر شوند اما اگر هر دو یاد بگیرند که درباره مشکلات گفتگو و یا با یک مشاور خانواده مشورت کنند، بهتر می‌توانند از پس مشکلات برآیند ولی همه مشاجرات را سرسری بگیرند و به دست فراموشی بسپارند، روزی بالاخره مشکلات سرباز می‌کند و بزرگ و بزرگ‌ تر می‌شود.