1000

دوستی با جنس مخالف

در جوانی، دوستی با جنس مخالف  بعبارتی دوستی دختر و پسر بسیار رایج است. در این دوره از زندگی، جوانان به دنبال برقراری روابط اجتماعی و اجرای مهارت های ارتباطی و دوستی‌های نزدیک هستند و می‌توانند با جنس مخالف نیز رابطهٔ دوستی بسازند.
دوستی با جنس مخالف در جوانی ممکن است در قالب رابطهٔ عاطفی یا دوستی عمومی باشد. جوانان ممکن است با هم دوستان نزدیک شوند، از تجربیات و علایق خود با یکدیگر صحبت کنند، با هم وقت بگذرانند و از هم حمایت کنند.

مهم است که جوانان در این دوران، هوشیاری کافی را در مورد روابطشان با جنس مخالف داشته باشند. احترام به حقوق همدیگر، تفهیم از شخصیت و مرزهای دیگران و همچنین توانایی ایجاد ارتباط صحیح و برقراری ارتباط با احساسات و نیازهای همدیگر از جوانان خواسته می‌شود.
والدین با کمک از یک روانشناس و مشاوره خانواده نیز می‌توانند نقش مهمی در راهنمایی و پشتیبانی از جوانان در برقراری دوستی با جنس مخالف داشته باشند. آنها می‌توانند در مورد ارزش‌ها و قوانین اجتماعی صحبت کنند و به جوانان کمک کنند تا روابط سالم و احترام‌آمیز را با دیگران بسازند.
در نهایت، دوستی با جنس مخالف در جوانی بر اساس انتخاب شخصی هر فرد است و باید با رعایت ارزش‌های احترام و توجه به حقوق همدیگر صورت گیرد.