دور شدن اعضای خانواده

فاصله گرفتن تدریجی اعضای خانواده

افراد به طور طبیعی با بزرگتر شدن ، رشد و تغییر می کنند.

 در یک رابطه ، گاهی اوقات ما باید با نحوه تغییر و رشد اعضای خانواده خود سازگار شویم. هنگامی که بچه ها نوجوان هستند ، والدین بالغ این فرصت را دارند که وقتی فرزندانشان خارج از خانه هستند در مورد نحوه زندگی خود فکر کنند و در بعضی مواقع اعضای خانواده می توانند ایده های بسیار متفاوتی از آنچه به نظر می رسد داشته باشند.

 ممکن است شما فرزندی در خانه داشته باشید که می خواهد در خانه بماند چرا که آنها دوره کالج خود را در منزل می گذرانند و نمی خواهند به بیرون بروند.

 شما ممکن است بخواهید به کوهستان بروید در حالی که همسرتان مایل به ماجراجویی در سراسر جهان است.

 یک مشاور خانواده تلفنی و آنلاین می تواند به خانواده شما کمک کند تا بدون درگیری و دعوا ، آینده خود را هدایت کند .

 مشاوره زمینه ای برای ارتباط آزادانه با یک واسطه بی طرف را فراهم می کند.