دلیل دوستی با جنس مخالف

دلیل و ریشه ی دوستی جوانان با جنس مخالفهمانطور که می دانید امروزه دوستی دختر و پسر یا به عبارت دیگر دوستی با جنس مخالف رو به افزایش و به نوعی تبدیل به یک عادت شده است.

به طوری که بخصوص در قشر نوجوان و جوان افرادی که از تجربه ی دوستی خودداری می کنند گاها از سوی دوستان و همسالان مورد تمسخر یا انتقاد قرار می گیرند.

اما دلایل افزایش شیوع این نوع ارتباط:
۱_ بالا رفتن سن ازدواج: با افزایش سن ازدواج دوستی ها و روابط بین دو جنس افزایش می یابد.

جالب است بدانید که این نوع دوستی ها علاوه بر این که پیامد تاخیر در ازدواج هستند، علت نیز محسوب می شوند.

۲_ محیط مشترک: برخلاف سال های گذشته امروزه محیط هایی که در آن امکان تعامل و افزایش ارتباط بین دختر و پسر وجود دارد از جمله دانشگاه ها، کنسرت، سینما و محیط های فرهنگی تفریحی رو به افزایش است.

همچنین محیط مجازی نیز به طور گسترده و به راحتی امکان آشنایی و دوستی بین دو جنس را برای افراد کم سال که هنوز به بلوغ عاطفی و اجتماعی لازم نرسیده اند فراهم می کند.

۳_ تغییر باورها و فرهنگ: برخلاف گذشته و باورهای سفت و سخت والدین مبنی بر کنترل افراطی فرزندشان،

امروزه تحت تاثیر ماهواره و فضای مجازی بسیاری از والدین ممکن است در مقابل آشنایی و دوستی فرندشان با جنس مخالف نگرش مثبتی نشان داده و چنین تعاملی را نشانه ای از آزادی یا فرایند رشد فرزندشان می دانند.

۴_ کم شدن باورها و رعایت اصول مذهبی را نیز می توان به عنوان یکی از عوامل مهم افزایش دوستی و تعامل بین جنس مخالف بیان نمود.