دلیل خیانت زنان

خیانت برای فردی که خیانت دیده است دردناک است. اما باید گفت خیانت ممکن است برای فرد خائن هم دردناک باشد. چرا که خیانت او فقط خیانت به همسر نیست. بلکه خیانت به خودش، فرزندانش و زندگی اش هم هست.

افراد به جای اینکه به دنبال راهکاری باشند که مشکلات رابطه را برطرف کنند. تصمیم می گیرند که خیانت کنند. اینکه یک خانم دلیل خیانت را چه می گوید مهم نیست. اینکه چه توجیه و استدلالی می آود مهم است.

همانطور که گفتیم خیانت می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد اما در یک تحقیق میدانی وقتی از چندین خانم سوال شد که چرا خیانت کردید؟ چند دلیل کلیدی در میان صحبت هایشان بود:

1- خیانت کردم چون همسرم لیاقت تعهد من را ندارد و دوستش ندارم.

2- من شوهرم را دوست ندارم مجبورم کنارش باشم چون میترسم که طلاق بگیرم. پس این را حق خود می دانم که با کسی که دوستش دارم باشم.

3- برخی ها زندگی را به دو دسته تقسیم کرده بودند. مردی را برای زندگی و مردی را برای عشق بازی. و با دوپاره کردن زندگی خود را توجیه می کنند.

4- برخی دیگر گفته بودند: خیانت کردم چون من ادم بدی هستم.