دلایل مهم مشاوره ازدواج

٣ دلیل مهم برای مشاوره قبل از ازدواج 

 

چند دلیل مشاوره قبل از ازدواج را الزامی و جدی کرده است، کنترل استرس و هیجانات، قبل از گرفتن تصمیم بزرگی مثل ازدواج می باشد. مشاوره قبل از ازدواج به شما کمک می کند تا به شما کمک کند و خواسته های خود را با واقعیت در میان بگذارید و به شما کمک کند تا بدون هیچ گونه سانسور و نظر خود را در مورد ازدواج با وی به اشتراک بگذارید.

 وقتی که نظرات مشاور و زوجین را بدون هیچ گونه محدودیتی می توان به آن کمک کرد تا به اهداف و خواسته های نزدیک بشوند و انتظارات و توقعات را بهتر و دقیق تر بشناسند.