دلایل منطقی ازدواج از نظر روانشناسان

دلایل منطقی ازدواج از نظر روانشناسان

یک ازدواج خوب و سالم برای سلامت روحی و جسمی مفید بوده و ازدواج اشتباه یک ورشکستگی جسمی و روحی تمام عیار برای زن و مرد به حساب می آید. برای ازدواج و انتخاب همسر داشتن معیارها و دلایل صحیح الزامی است. افرادی که به دلایل غیر منطقی و واهی ازدواج می کنند، در زندگی مشترک دچار مشکلات زیادی خواهند شد.

در واقع این افراد به جای حل مشکلات خود راه فرار از آنها را در پیش گرفته و ازدواج می کنند و با یک ازدواج نا صحیح از چاله به چاه می افتند.

1 - ازدواج برای رسیدن به عشق و محبت:

عشق و محبت می تواند لازمه یک ازدواج باشد و همه انسان ها نیاز دارند تا یک نفر باشد که دوستش داشته باشند و او هم شما را دوست داشته باشد.

کسی که عشق و محبتش جدا از عشق و محبت پدر و مادر و خانواده باشدده

2 - ازدواج برای داشتن شریک حمایت کننده 

برخی از افراد در زندگی به دنبال یک حامی خوب هستند تا بتوانند در کنار او احساس آرامش و امنیت کنند و به خاطر همین ازدواج می کنند.

شریک شدن در موفقیت های یکدیگر و حمایت اصیل و صمیمانه می تواند به بقای ازدواج کمک کند اما اگر هدف از ازدواج تنها رشد خود و رسیدن به علایق شخصی باشد، این ازدواج با شکست مواجه می شود.