دلایل تب در کودکان

عفونت شایع ترین علت تب در کودکان است. بیماری های رایج ویروسی و باکتریایی بیشترین بیماری هایی هستند که باعث تب می شوند. این بیماری ها شامل موارد زیر می شوند:
سرماخوردگی
گاسترووانتریت
عفونت های گوش
خروسک
التهاب مجاری هوایی (برونشیول ها)
عفونت های مجرای ادراری
شواهد علمی کمی برای اثبات این باور وجود دارد که دندان در آوردن باعث تب می شود. اگرچه نادیده گرفتن این مفهوم به طور کامل دشوار است، اما همیشه باید به دنبال دلایل دیگر تب بود و دمای بالاتر از (۳۸.۹ درجه سانتیگراد) هرگز نباید به دندان در آوردن نسبت داده شود.

پیچاندن کودک زیر سه ماه در لباس یا پتوی زیاد می تواند درجه حرارت کودک را اندکی افزایش دهد. با این وجود دمای مقعدی (۳۸.۵ درجه سانتیگراد) یا بالاتر به احتمال زیاد مربوط به پوشاندن زیاد نیست و باید مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از واکسیناسیون های دوران کودکی می توانند باعث تب شوند. بسته به نوع واکسیناسیون، زمان تب متفاوت است.