دلایل بد غذایی کودکان

برای درمان بد غذایی کودکتان ابتدا باید منشا آن را پیدا کنید.

معمولا منشا بد غذایی کودکتان را می‌توانید در شیوۀ فرزندپروری خود بیابید.

برخی شیوه‌های نادرستی که والدین برای غذا دادن به کودک به کار می‌برند، دلیل اصلی بد غذایی کودک می‌باشد.

برای مثال برخی والدین از غذا به عنوان تنبیه کودک استفاده می‎کنند و زمانی که کار اشتباهی انجام می‌دهد او را مجبور می‌کنند تا غذایی را که دوست ندارد بخورد.

در حالی که برای تنبیه کودک باید از روش‌های سالم دیگر استفاده بکنند.

عدم رعایت ساعت دقیق غذا خوردن و برنامه غذایی مناسب اهمیت غذا خوردن را برای کودک کم می‌کند.

زمانی که غذا خوردن در محیطی به دور از آرامش و پر از کشمکش باشد، کودک اشتهای خود را از دست می‌دهد.

بسیاری از مادران را دیده‌ایم که با ظرف غذا به دنبال کودک می‌دوند. اصرار بیش از حد مادر باعث می‌شود کودک کلافه شود و اشتیاقی برای غذا خوردن نداشته باشد.

یکی دیگر از دلایل بد غذایی کودک می‌تواند استقلال طلبی او برای به دست گرفتن قاشق و غذا خوردن به صورت مستقل باشد.

برای اصلاح روش غذا دادن خود به فرزندتان بهتر است از مشاوره کودک برای ایجاد تغییراتی کاربردی استفاده کنید.

در کنار این مسائل توجه داشته باشید که گاهی اسهال، ورم گلو، عفونت ادراری و بی اشتهایی عصبی می‌توانند دلایلی برای بد غذایی کودک باشند که لازم است موضوع را با یک پزشک در میان بگذارید.