درمان کمبود وزن نوزاد

روش های معمولی برای درمان کمبود وزن در نوزادان وجود دارد که شامل موارد زیر است :

1 - مراقبت های ویژه برای نوزادان نارس.
2 - تنظیم دمای مناسب هنگام خواب نوزاد.
3 - تغذیه خاص جفت که از تزریق درون رگ انجام می شود.