خواب کودک در پانزده ماهگی

طفل پانزده ماهه باید شب ها بخوابد.

اطفال باید در طول شبانه روز ۱۲ تا ۱۴ ساعت خواب داشته باشند.

کودکانی که حین راه رفتن تلو تلو می خورند، خواب کافی ندارند.

پس از تعقیب کودک نوپا در محیط خانه و حیاط، چرت زدن کودک بسیار مطلوب خواهد بود. این موضوع زمان کافی برای ملاقات با دوستان، مطالعه و یا استراحت را برایتان فراهم خواهد کرد.

اگر فکر می کنید کودک نوپای تان مرتبا با همه چیز درگیر می شود، باید بدانید که این موضوع طبیعی است. در این دوره (ماه پانزدهم)، بین حرکات بدن و چشم ها هماهنگی به وجود می آید. با اجازه دادن به کودک برای برداشتن، سرهم کردن و پرتاب کردن اجسام، این هماهنگی هر روز بیشتر و بیشتر هم می شود.