جلسات مشاوره نوجوان

سبک معمول برگزاری جلسات مشاوره نوجوانمشاوره نوجوان معمولا رویکردی عملی و مسئله محور دارد. مشاور در طول این جلسات کارهای زیر را انجام می‌دهد:

1 - با شما و خود نوجوان صحبت می‌کند تا درک واضح و متعادلی نسبت به شرایط پیدا کند.

2 -موانعی که سد راه بهزیستی نوجوان می‌شوند را مشخص کرده و در مورد آن‌ها حرف می‌زند.

3 - برای جلسات مشاوره اهدف قابل دستیابی تعیین می‌کند تا نوجوانان انگیزه بیشتری برای مراجعه داشته باشند.

4 - به شما و نوجوانتان کمک می‌کند تا نیازهای یکدیگر و نیازهای سایر اعضای خانواده را درک کرده و به هم برای رفع این نیازها کمک نمایید.

5 - جلسات مشاوره جدا با شما و نوجوان برگزار می‌کند تا میزان پیشرفت‌ها را بررسی نماید.

6 - راه‌هایی به نوجوان پیشنهاد می‌دهد که به کمک آن‌ها بتواند بیشتر از خودش مراقبت کرده و امنیت بیشتری داشته باشد.

7 - هنگام دستیابی نوجوان به اهداف او را تشویق کرده و روی افزایش انگیزه‌ها کار می‌کند.