جلسات مشاوره ازدواج

مراحل مشاوره قبل از ازدواجبرای تعیین مدت مشاوره قبل از ازدواج، مدت تعیین شده ای وجود ندارد. بستگی به مشکلات شما دارد که چه مدت شما و شریک زندگی تان قبل از ازدواج مشاوره می گیرید.
مشاوره می تواند با پرداختن به چالش های متداول زناشویی پیش از بروز ازدواج، به زوجین کمک کند تا برای موفقیت در ازدواج آماده شوند.
مشاوره قبل از ازدواج معمولاً توسط مجوزهای ازدواج و خانواده انجام می شود. زوج ها به طور معمول برای پنج تا هفت جلسه مشاوره قبل از ازدواج با یک درمانگر ملاقات می کنند. جلسات آنلاین کمک می کند تا روند کار ساده تر شود و به صورت انحصاری یا همراه با جلسات حضوری قابل استفاده باشد.