تکنیک های زوج درمانی

تکنیک های مشاوره زوج درمانی

 

 در جریان زوج درمانی مشاوران با توجه به اینکه کدام نوع درمان برای شما و شریک زندگیتان مناسب تر است از تکنیک های متفاوتی استفاده می کنند از جمله تکنیک های زوج درمانی عبارتند از : 1- زوج درمانی به روش گوتمن: در جریان زوج درمانی از روش گوتمن برای افزایش میل ، نزدیکی و احترام استفاده می شود.

 وقتی زوجین نمی توانند تعارضاتشان را حل کنند این روش به آنها کمک می کند تا بحران را حل کنند و یاد بگیرند با درک متقابل بطور منطقی با مشکلات برخورد کنند. 

روش گوتمن در جریان مشاوره زوج درمانی به این صورت است که به زوجین کمک شود تا نیازها و انتظارات خود را بشناسند تا بتوانند مسائل را باهم حل کنند. این روش منجر به ایجاد نقشه هایی عاشقانه در زوجین می شود تا هر دو طرف دنیای درونی یکدیگر را بهتر بشناسند.

 2- روایت درمانی: روایت درمانی یکی از روش های مورد استفاده در زوج درمانی می باشد که که در آن درمانگر از فرد می خواهد مشکلات خود را به شکل روایت تعریف کند و سپس نقاط منفی داستان زندگی اش را بازنویسی کند. 

به کمک این روش فرد یک دیدگاه جدید درمورد مشکل بدست می آورد . این نوع درمان به فرد کمک می کند تا جنبه های مختلف مشکل را بسنجد و موقعیت هایی که به رابطه با همسرش آسیب زده را پیدا کند. 

به این ترتیب فرد روش های جدیدی برای برخورد با مشکلات پیدا می کند و می تواند داستان زندگی اش را بازنویسی کند.

 3- زوج درمانی متمرکز بر احساسات: اگرچه این روش برای اکثر موقعیت ها مفید است اما به خصوص زمانی بیشتر استفاده می شود که احتمال افسردگی وجود داشته باشد.

 در این نوع درمان واکنش های عاطفی مجددا تنظیم می شود و پیوند احساسی نزدیکی بین زوجین برقرار می شود. اکثر زوجین با استفاده از این نوع درمان پیشرفت قابل توجهی در بهبود رابطه شان را گزارش داده اند

. 4- روانشناسی مثبت اندیشی: روانشناسی مثبت اندیشی بر احساسات مثبت و عوامل سازنده شخصیت تاکید می کند . روانشناسی مثبت اندیشی به زوجین کمک می کند تا لحظات شاد زندگی را شناسایی کنند و قدر لحظات خوش زندگیشان را بدانند. 

از طریق این نوع درمان افراد یاد می گیرند که روی احساسات مثبت تمرکز کرده و در زمان حال زندگی کنند. این نوع درمان به زوجین آموزش می دهد که از لحظه ی حال لذت ببرند.

 5- کشف ریشه های ناخودآگاه مشکلات: هدف از این نوع درمان این است که ریشه های ناخودآگاه مشکلات بین زوجین روشن شود . ممکن است ریشه مشکلات در یک از طرفین باشد و یا در هر دو طرف. این نوع درمان فرض می کند که وقایع مهم زندگی ریشه در تجارب دوران کودکی دارد. برای مثال سابقه سوء استفاده جنسی در کودکی می تواند به ایجاد انتظارات نامعقول در روابط زوجین بشود.

 در طی این نوع درمان درمانگر تجارب گذشته زوجین را بررسی می کند تا در جهت کشف انتظارات نادرست و واکنش های غیر منطقی برای بهبود رابطه به زوجین کمک کند.

 6- افزایش صمیمیت جنسی: زوج درمانی فقط مربوط به حل مشکلات نیست بلکه این فرایند درمانی می خواهد نزدیکی و صمیمیت زوجین را افزایش دهد . زوج درمانی به زوجین کمک می کند تا با افزایش صمیمیت و دوستی و نشان دادن عواطف و احساسات پایه های زندگی مشترکشان را محکم تر کنند تا زندگی آرام بخشی را تجربه کنند.