تنبیه کودک

تنبیه چیست؟

 

شاید بهتر باشد پیش از آنکه درباره تاثیر تنبیه بدنی بر کودک صحبت کنیم، تعریف دقیق تنبیه را بدانیم.
به انجام یک محرک آزاردهنده برای کاهش یک رفتار نامطلوب یا از بین بردن آن، تنبیه می‌گویند. به زبان ساده زمانی که شما رفتار نامطلوبی را از سوی کسی می‌بینید، گاهی برای از بین بردن آن رفتار و کاهش آن، دست به رفتارها و اعمالی می‌زنید که برای فرد مقابل آزاردهنده هستند. این کار در واقع راهی برای جلوگیری از تکرار آن است.
باید گفت تنبیه در معنای عام آن یک کار منفی و مخرب نیست و اتفاقا در بسیاری از موارد در روش‌های تربیتی لازم و ضروری است.
اما تنبیه انواع گوناگون و اشکالی خاصی دارد که البته تنبیه بدنی در آن جای نمی‌گیرد.