تفاوت فرهنگی در ازدواج

ضرورت مشاوره ازدواج و تفاوت فرهنگی 

 

 به این صورت است که اگر شما با فردی آشنا شده اید که در خود احساس می کنید تفاوت فرهنگی میان شما و او وجود دارد، باید ببینید که چقدر امکان ایجاد تفاهم در این زمینه برای هر دو شما وجود دارد. 

اگر قبل از توافق با طرف مقابل، رابطه را رسمی کرده و وارد ازدواج شوید و مسائلی حل نشده باعث آزار شما شود، آن وقت مجبورید برای ارتباطاتی که دارید، متحمل هزینه شوید: هزینه های عاطفی، فشار روانی و تنش و چالش. نکته: این نکته بسیار مهم را به یاد داشته باشید که با پیش فرض تغییر طرف مقابل نمی توان وارد زندگی مشترک شد. یادتان باشد توافق بر سر تفاوت های فرهنگی اگر از ابتدا حل نشود می تواند زمینه ساز مشکلات بزرگی شود.

 در این موارد : نظرات و دیدگاه خود و همسر آینده خود را بررسی کنید و ببینید که تفاوت‌ها در چه حدی است؟ 

ببینید که شما و یا او حاضر به پذیرش دیدگاه طرف مقابل هستید یا خیر؟ 

البته پذیرش به معنی آن نیست که عقیده خود را نادیده بگیرید، به ویژه عقایدی که هویت شما را نشانه می رود. تغییرات جزئی می‌تواند کمک کننده باشد و البته لازم است ایشان هم چنین دیدگاهی داشته باشند. 

شما تا چه حد تمایل دارید به دیدگاه های همدیگر احترام بگذارید؟ 

در صورت تمایل به پذیرش (هم از سوی شما و هم از سوی همسر آینده تان) تا چه حد قادر به قبول کردن نظرات او هستید؟ او تا چه میزان می تواند دیدگاه های شما را بپذیرد؟

 مواردی را که در آن با هم به توافق نمی رسید، چک کنید و ببینید تا چه حد برای شما اهمیت دارد؟ 

یعنی پذیرش دیدگاه طرف مقابل در این خصوص به همین صورتی که او مطرح می کند برای شما قابل قبول است؟ می توانید از خواسته خود چشم بپوشید و تابع نظر و ارزش‌های او شوید، بدون آن که متحمل رنجی طولانی در زندگی شوید؟