تعامل نوجوان و مشاور

چرا گاهی یک مشاور غریبه بهتر می‌تواند با نوجوان شما تعامل بر قرار کند؟بعضی از والدین نگران هستند که ارائه خدمات مشاوره‌ای برای پسر یا دخترشان به این معنی است که آنها در ایفای نقش به عنوان والدین دچار شکست شده‌اند.
این خیلی از واقعیت دور نیست. البته، مشاورین همیشه توصیه می‌کنند در صورتی که فکر می‌کنید نوجوانتان دچار مشکلی است با او صحبت کنید، اما در برخی شرایط نیاز به صحبت کردن با یک شخص بی‌طرف است.

نوجوانان اغلب برای صحبت کردن با خانواده در مورد مشکلاتشان در کشمکش هستند زیرا نگران این هستند که در دردسر بی‌افتند، و یا نگران این هستند که مطرح کردن مشکلشان با خانواده باعث تحت تاثیر قرار دادن رابطه‌شان با آنها شود.
گاهی اوقات ممکن است بخواهند با والدینشان صحبت کنند اما بعید است که به طور مستقیم به این کار روی آورند. در این موارد، داشتن کسی برای صحبت کردن محرمانه و خصوصی و کسی که بدون قضاوت به حرف‌هایشان گوش دهد، واقعا می‌تواند بزرگترین کمک باشد.