تشخیص هدف نوجوانان از بدرفتاری

قبل از آنکه بتوانید فرزندتان را راهنمایی کنید باید بدانید او با رفتارش چه هدفی را دنبال می کند و برای تشخیص آن به این چند سرنخ مهم دقت کنید :

وقتی او بدرفتاری می کند شما چه احساس دارید .

در برابر بدرفتاری او چه می کنید .

واکنش نوجوانتان به آنچه انجام می دهید چیست ؟

جلب توجه : جلب توجه هم درکودکان و هم در نوجوانان به چشم می خورد ولی در نوجوانان بیشر است و اگر نتوانند به طریق درست جلب توجه کنند ، بدرفتاری می کنند . وقتی نوجوان بدرفتاری می کند و می خواهد والدینش را آزار دهد والدین نیز پا پیش می گذارند که رفتار اشتباه او را تصحیح کنند و به این ترتیب نوجوان توجه والدینش را جلب کرده است . برای مدت کوتاهی این روش خوبی است ولی طولی نمی کشد که نوجوان یک راه جدید برای جلب توجه والدینش پیدا می کند . بعضی مواقع نیز جلب توجه ایستا است به این معنی که نوجوان هیچ کاری نمی کند و انگار که در انتظار نشسته است .

قدرت طلبی : هدف اصلی آنها این است که به والدینشان بگویند " شما نمی توانید مرا درست کنید " یا " بهتر است کاری را بکنید که من می خواهم " . نوجوان ممکن است داد و بیداد کند ، با پدر و مادرش دعوا کند یا مقررات را زیر پا بگذارد و از این طریق است که استقلا خود را نشان می دهد . اگر والدین دعوا راه بیندازند نوجوان هم دعوا می کند ولی اگر والدین تسلیم شوند نوجوان در این دعوا برنده شده و به حس قدرت طلبی اش می رسد و بدرفتاری اش را پایان می دهد . انتخاب دوست نیز یکی از مشکلات والدین و نوجوانان است که اغلب بر سر آن توافق ندارند .

انتقام جویی : برخی از نوجوانان که می دانند در زورآزمایی با والدین برنده نمی شوند به تلافی کردن و انتقام جویی روی می آورند . این نوجوانان فکر می کنند دیگران آنها را دوست ندارند و در صورتی می توانند جای خود را در خانواده یا مدرسه باز کنند که سنگدل باشند و دیگران را آزار دهند. والدین که در این شرایط ناراحت و عصبانی می وشوند و ممکن است با نوجوان مثل خودش رفتار کنند . اما با این کار مشکل بیشتر می شود نوجوان بیشتر به دنبال انتقام جویی می رود . خیلی اوقات ممکن است انتقام جویی به جنگ قدرت تبدیل شود .